+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Dotacje na założenie lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Gabriela Hiller

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Aleksandra Łutek

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Janina Orłowska

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

Anna Baranowska

Specjalista ds. programów - stażysta

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

 


 

 

Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-11 07:54) | Zmodyfikowane przez: Daria Abraham (2017-08-31 11:35)

KOMU MOŻNA PRZYZNAĆ JEDNORAZOWO ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu Pracy może przyznać:

 
 • bezrobotnemu,
 • absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS,
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej  (poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).
jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

Można wnioskować o dofinansowanie nie wyższe, niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK

Wniosek o dotację na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej można złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej, Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest posiadanie statusu bezrobotnego  lub poszukującego pracy.

DODATKOWE WARUNKI

O dofinansowanie na  założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej mogą się ubiegać osoby uprawnione, które:
 • nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej;
 • nie były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.– Kodeks karny (Dz. U. 2016r. poz. 1137 z późn. zm.);
 • złożą kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Dodatkowo osoby bezrobotne w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku:
 
 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • z własnej winy nie przerwały szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 
Ponadto  osoby bezrobotne, absolwenci CIS, absolwenci KIS:
 
 • nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie zostali wpisani  do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciele spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 
Dodatkowo opiekun osoby niepełnosprawnej:

 
 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych.

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
 
Wniosek zawiera między innymi:
 • dane wnioskodawcy (adres zamieszkania, numer PESEL);
 • kwotę wnioskowanych środków z wyszczególnieniem wydatków: na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, i materiałów reklamowych;
 • pozyskanie lokalu lub wkładu do spółdzielni socjalnej;
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej bądź informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków;
 • podpis wnioskodawcy.
 
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie w postaci papierowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.
 
Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane pod warunkiem, że Urząd dysponuje środkami pozwalającymi na ich sfinansowanie.
 
UMOWA O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisywana jest umowa, która zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta KIS, absolwenta CIS lub opiekuna osoby niepełnosprawnej do:
 
 • wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie określonym w umowie;
 • złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie określonym w umowie;
 • w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi;
 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków.
 
Procedura rekrutacyjna:
 • złożenie w terminie ogłoszonym przez tut. Urząd wniosku (rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku);
 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ustalany zostaje termin podpisania przedmiotowej umowy.
 
Podstawa prawna:
 • art. 46 ust. 6a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1379).
 
 
Dodane przez: Agnieszka Kraszewska (2014-09-11 11:30) | Zmodyfikowane przez: Adam Łakomy (2017-08-30 10:56)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc grudzień 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2017-11-10 08:01
Dodane przez: Adam Łakomy
Od 13.11.2017 r. nastąpiła zmiana podziału alfabetycznego numerków do pośrednictwa...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zobacz więcej
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.