+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Gabriela Hiller

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Aleksandra Łutek

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Janina Orłowska

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

Anna Baranowska

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

 
 


DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

 

Przyjmowanie wniosków o refundację będzie prowadzone od 09.01.2017 w trybie ciągłym. 
 
Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru wniosków, w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków. Ponadto określone zasady realizacji programów mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów lub pozyskania przez Urząd dodatkowych środków na realizację zadań w 2017r.

 
Nazwa
wsparcia
 
Maksymalna
kwota wsparcia

 
Szczegółowe
informacje
Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy 15 000,00 zł. Czytaj więcej
Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-11 09:48) | Zmodyfikowane przez: Kamil Lary (2017-01-12 12:35)

Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 

Refundacja stanowi pomoc de minimis.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

Wnioski o refundację należy składać na drukach Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni – aktualnych na dzień składania.  

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przez starostę uwzględniony, w przypadku gdy jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie oraz w przypadku spełniania przez podmiot, przedszkole, szkołę, producenta rolnego łącznie następujących warunków:

  1. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji; 
  2. Podmiot prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a przedszkole lub szkoła  prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  3. Producent rolny posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych prze okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  4. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
  5. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
  6. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  7. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2016, poz.1137 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ((Dz.U. z 2016r. poz.1541);

Starosta może odmówić skierowania bezrobotnego do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, u którego bezrobotny ten był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację.

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązany jest między innymi do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy, utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

Dodane przez: Agnieszka Kraszewska (2015-11-06 14:18) | Zmodyfikowane przez: Kamil Lary (2017-01-12 12:35)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2017-06-20 12:24
Dodane przez: Adrian Skuza
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i...
2016-03-29 12:18
Dodane przez: Kamil Lary
Osobista rejestracja w Urzędzie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00 lub do wyczerpania...
2015-07-06 14:35
Dodane przez: Kamil Lary
    ELEKTRONICZNA REJESTRACJA OŚWIADCZEŃ Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.